Ouders en de Carrousel

O.B.S.de Carrousel - Ouders en de Carrousel -

Oudercontact: essentieel voor een goede ontwikkeling van uw kind.

Elkaar ontmoeten gaat via dialoog. Elkaar begrijpen door vragen te stellen en goed te luisteren. Elkaar vinden door goede afspraken te maken. Als dat lukt, profiteert uw kind er van!

Om elkaar te ontmoeten zijn er in de loop van het schooljaar een aantal vaste gespreksmomenten tussen leerkracht en ouders. Dit gebeurt naar aanleiding van de uitgedeelde rapporten (2 keer), een “startgesprek” direct aan het begin van het schooljaar en in de loop van het jaar een gesprek met voornamelijk aandacht voor sociaal emotionele zaken. De gesprekken kennen een wederzijds karakter. Uw beeld, uw ervaring, uw idee helpt ons namelijk uw kind beter te begrijpen.

Daarnaast komen de leerkrachten, als de ouders dat op prijs stellen, langs voor een kort huisbezoek. Dat doen we voornamelijk bij nieuwe kinderen.  

Om een inkijkje te geven hoe het onderwijs binnen de school verloopt, worden ouders in oktober uitgenodigd om een dagdeel mee te draaien in de groep van hun kind.

Wilt u als ouder op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de schooltijd van uw kind? Neem dan contact op met school! Op veel manieren zetten we graag ouderhulp in.