Ouders en de Carrousel

O.B.S.de Carrousel - Ouders en de Carrousel -

Net als bij andere scholen vinden we de contacten met ouders heel belangrijk!

Daarom zijn er in de loop van het schooljaar in elk geval 4 vaste gespreksmomenten tussen leerkrachten en ouders. Dit gebeurt naar aanleiding van de uitgedeelde rapporten (2 keer), een “startgesprek” direct aan het begin van het schooljaar en in de loop van het jaar is er ook een gesprek met voornamelijk aandacht voor sociaal emotionele zaken. Hoe voelt mijn kind zich?
Daarnaast komen de leerkrachten, als de ouders dat op prijs stellen, langs voor een kort huisbezoek.
Om een inkijkje te geven hoe het onderwijs binnen de school verloopt, worden ouders in oktober uitgenodigd om een dagdeel mee te draaien in de groep van hun kind.

Wilt u als ouder op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de schooltijd van uw kind? Neem dan contact op met school! Op veel manieren zetten we graag ouderhulp in.