Ontmoeten  

 

De deur staat open. Kom gerust binnen. Iedereen is welkom, want iedereen doet ertoe. Wij gaan uit van diversiteit en wederzijds respect. In dialoog vinden wij elkaar. In dialoog leren we van elkaar. En in dialoog geven we uiting aan onze waarden en normen binnen onze samenleving.  

 

We werken in combinatiegroepen. De lesstof stemmen we af op de mogelijkheden van het kind. En verbinden de twee jaargroepen met elkaar, groepsdoorbroken en op maat.  

 

 Onze school is onderdeel van het KindCentrum. Samen dragen we de pedagogische visie van de ‘Vreedzame school’ uit, waarin burgerschapsvorming een essentiële plek heeft. Kinderen hebben een stem en gebruiken die voor hun eigen-, groeps- en schoolontwikkeling. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap. Hier op school, maar ook in hun eigen omgeving.  

 

Ouders praten mee. Tijdens ouder-kindgesprekken en tussendoor. Ouders doen mee. Met activiteiten in en om de school. En ouders leren. Leren de school hoe ze naar hun kind kunnen kijken en leren zelf de onderwijstaal te begrijpen.  

 

Het team ontmoet elkaar in onderwijsopvatting, in uitvoering en natuurlijk bij de koffie.