AVES 07
null

Lessen leren leven

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Kinderen leren per thema verhalen vanuit verschillende kanten te bekijken. Per thema is er een startles, vervolgens een aantal lessen door vakdocenten GVO/HVO/IVO en tot slot een eindles. De leerkracht is aanwezig en verbindt de werelden met elkaar.

null

De Vreedzame school

De school als oefenplaats. Met een eigen stem gezamenlijk verantwoordelijk. Democratisch burgerschap en sociale competentie staan centraal. Wij leiden kinderen op tot mediatoren en voeren gesprekken met onze leerlingraad.

null

Ateliers

Op dinsdag- en vrijdagmiddag werken de kinderen van groep 1-4 en van 5-8 door elkaar aan creatieve activiteiten, zoals textiel, yoga, programmeren, schilderen, knutselen en nog veel meer.

null

Lesrooster

Dit is het lesrooster van groep 5-6

null

Methodes

Onze school gebruikt verschillende (digitale) methodes voor de vakken.
Onder andere Pluspunt (rekenen), Taalactief (taal en spelling), Blink Lezen / Nieuwsbegrip XL (technisch en begrijpend lezen) en Blink Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels). Daarnaast gebruiken we vanaf groep 4 Snappet voor de digitale verwerking.

null

Resultaten

In groep 8 nemen we de IEP toets af. Al meerdere jaren scoren we voldoende. De uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs laat in schooljaar 21-22 het volgende beeld zien:
VMBO basis: 0
VMBO kader: 0
VMBO gemengd: 1
VMBO theoretisch: 2
HAVO: 2
VWO: 0
De tussenresultaten meten we met behulp van BOOM toetsen.

null

Gym

Op maandag, donderdag en vrijdag geeft onze vakdocent gymnastiek aan de kinderen in de gymzaal de Lijster (naast onze school).
Kinderen kleden zich om in de kleedkamer. Douchen is niet verplicht, wel gewenst.

null

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie. Onze school zet zich in om kinderen, die in een minder gunstige situatie verkeren, te helpen om zich zo voorspoedig mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Inspectie

Inspectiebezoek VVE 2019

null

Zorgplan

Onderwijs op maat als het kind dat nodig heeft. We werken planmatig en preventief ter voorkoming van uitval. Er is extra aandacht voor taal/lezen/woordenschat. En we zetten extra personeel in.

null

Pestprocol

100% van onze leerlingen voelt zich veilig op school.
In de klas, in de school en op het plein.
Daar werken we hard aan. Elke dag opnieuw.