AVES 07
null

Lessen leren leven

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Kinderen leren per thema verhalen vanuit verschillende kanten te bekijken. Per thema is er een startles, vervolgens een aantal lessen door vakdocenten GVO/HVO/IVO en tot slot een eindles. De leerkracht is aanwezig en verbindt de werelden met elkaar.

null

De Vreedzame school

De school als oefenplaats. Met een eigen stem gezamenlijk verantwoordelijk. Democratisch burgerschap en sociale competentie staan centraal. Wij leiden kinderen op tot mediatoren en voeren gesprekken met onze leerlingraad.

null

Ateliers

Iedere week staat ateliers op het rooster. Tijdens de ateliers is er aandacht voor de creatieve ontwikkeling van kinderen, maar is er ook ruimte om te koken, te werken met hout, de ICT vaardigheden te ontwikkelen of te werken met verschillende constructie materialen (knex, lego, etc.).

null

Resultaten

De tussenresultaten meten we met behulp van BOOM toetsen.
In groep 8 nemen we de IEP toets af. Al meerdere jaren scoren we voldoende.

null

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie. Onze school zet zich in om kinderen, die in een minder gunstige situatie verkeren, te helpen om zich zo voorspoedig mogelijk te kunnen ontwikkelen.

null

Gym

Op maandag, donderdag en vrijdag geeft onze vakdocent gymnastiek aan de kinderen in de gymzaal de Lijster (naast onze school).
Kinderen kleden zich om in de kleedkamer. Vanaf groep 3 zijn gymkleren en gymschoenen verplicht.

null

Methoden

Onze school gebruikt verschillende (digitale) methodes voor de vakken.
Onder andere Semsom, Bareka en Pluspunt voor rekenen, Veilig Leren Lezen, Taalactief en Zien is Snappen voor taal en spelling, Blink Lezen (technisch en begrijpend lezen) en Blink Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels). Voor handschriftontwikkeling wordt de methode pennenstreken ingezet en gebruiken we Veilig Verkeer Nederland voor de verkeerslessen. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 4 Snappet voor de digitale verwerking van taal en spelling.

null

Zorgplan

Onderwijs op maat als het kind dat nodig heeft. We werken planmatig en preventief ter voorkoming van uitval. Er is extra aandacht voor taal/lezen/woordenschat.

null

Pestprocol

Elke dag wordt er hard gewerkt aan het veilig leefklimaat in/rondom de school.
Op dit moment wordt het pestprotocol herzien.