3c683a25 Bc0d 4a5b 8930 382c03f0ec47
null

Communicatie

De school communiceert in korte lijnen met ouders en anderen. We gebruiken Parro (ouderapp) en gesprekken om ouders te betrekken bij ons onderwijs.

null

Schooltijden

Maandag: 8.30-14.45
Dinsdag: 8.30-14.45
Woensdag: 8.30-12.15
Donderdag: 8.30-14.45
Vrijdag: 8.30-14.45
Kinderen eten tussen de middag op school. Overblijven en gebruik maken van de schoollunch is gratis.

null

Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

null

Kalender

Alle geplande activiteiten van dit schooljaar staan in de jaarkalender.

null

Nederlandse les

Nederlandse les is op dinsdagochtend van 8.30-10.00u op school voor ouders die de Nederlandse taal beter willen spreken/schrijven.
Nederlandse les is gratis.

null

MR

Sturen op kwaliteit.
De MR adviseert en stemt over belangrijke beleidsmatige zaken op school
Meer weten?
Neem contact op met Cisca Fingscheidt (voorzitter MR)
c.fingscheidt@aves.nl

null

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vinden het belangrijk dat elk kind aan elke activiteit mee kan doen. Daarom vragen wij geen vrijwillige ouderbijdrage aan ouders.

null

Verlof

Vrij van school voor een bijzondere dag?
Vraag de groepsleerkracht, directeur of Intern begeleider om een verlofbrief.

null

Privacy

Onze school volgt de richtlijnen van Aves over AVG en Wet op bescherming van de persoonsgegevens.