Kinderen die speciale zorg behoeven.

O.B.S.de Carrousel - Kinderen die speciale zorg behoeven. -

Mocht een kind onverhoopt het normale lesprogramma niet kunnen volgen dan stellen leerkracht en Intern Begeleider (zorgcoördinator) een kind-specifieke route samen, waarmee dit kind uiteindelijk toch op een zo hoog mogelijk niveau komt. Deze acties vinden altijd plaats in nauw overleg met de ouders.

Het schoolteam kan daarnaast gebruik maken van externe expertise uit het zgn. Expertisecentrum. Een "bron" waar alle AVES scholen kennis en ideeën op kunnen doen voor zo optimaal mogelijke begeleiding van onze kinderen.