Hoe leren de kinderen?

Kansrijke combinatiegroepen

OBS de Carrousel werkt volgens de aanpak van Kansrijke combinatiegroepen. Kinderen van twee leerjaren zitten bij elkaar in een combinatiegroep. We hebben vier combinatiegroepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Bij de aanpak van kansrijke combinatiegroepen zoekt de leerkracht naar verbinding in het leerstofaanbod. De leerkracht neemt de leerlijn als uitgangspunt voor het ontwerp van de les.

Door een gemeenschappelijke en interactieve instructie te geven ontstaat er ruimte tijdens de verwerking beter in te zoomen op de verschillen tussen kinderen. Daarmee sluiten we zo goed mogelijk aan op het ontwikkelingsniveau van het kind. De aanpak van Kansrijke combinatiegroepen gebruiken we bij woordenschat, taal(verkenning), begrijpend lezen en spelling. 

ICT

Met de komst van Snappet is het ook mogelijk digitaal aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling van het kind. Sinds schooljaar 2017-2018 proberen we Snappet uit in de bovenbouw bij de vakken rekenen, spelling en taal. 

Tevens zetten we de ipads in bij de zaakvakken. De methode Blink is er voor natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en Engels.    

Ateliers

In schooljaar 2018-2019 starten we met het werken in ateliers. Groepsdoorbrekend werken kinderen met elkaar aan een vak of activiteit dat past bij hun interesse of talent. De leerkrachten, ouders en/of docenten van het Cultuurbedrijf verzorgen de ateliers.