Verlofaanvraag

Vrij vragen buiten de schoolvakanties om? Dat kan. We noemen dit verlof.

Dat is anders dan wanneer uw kind ziek is. Dan heet het verzuim.  

Als u verlof aanvraagt, gaat dat altijd via een verlofformulier. U kunt het formulier vragen bij de directeur.

U kunt verlof krijgen vanwege:

  • Uw werk, omdat u vanwege uw werk verplicht wordt buiten de schoolvakanties om op  vakantie te gaan
  • Religieuze (feest)dagen
  • Bijzondere situaties zoals verhuizen, bevalling, huwelijk of overlijden

De directeur bepaalt of uw kind verlof krijgt. Daarvoor zijn regels.

Indien hij het niet zeker weet, raadpleegt hij de leerplichtambtenaar. Dat zijn Babs Jorissen en Kees Veeke.

U ontvangt vervolgens het verlofformulier van de directeur terug. Met een akkoord of een afwijzing. Als het om een afwijzing gaat staat de reden erbij.