Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past.