Nieuwe leerling

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom dan gerust langs. OBS de Carrousel heeft als kleine openbare school veel te bieden.

We zijn onderdeel van KindCentrum. Samen met cbs de Koperwiek, Startpunt Tjallewalle en stichting kinderopvang Flevoland bieden we in het centrum van Emmeloord een hele dag opvang en school.

Omdat we een kleine school zijn is er altijd ruimte voor een nieuwe leerling. Hoe ziet de aanmeldingsprocedure er uit?

  • Ouders nemen contact op met de school.
  • De directeur van de school nodigt ouders en kind uit voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek vertellen ouders over hun kind en vertelt de directeur over de school.
  • Als ouders kiezen voor de school vullen ze het aanmeldingsformulier in.     
  • De school heeft zes weken de tijd om op basis van de verkregen informatie te bepalen of zij het onderwijs kan bieden dat past bij de school- en ondersteuningsbehoeften van het kind.
  • Binnen de zes weken laat de directeur ouders weten of hun kind ingeschreven kan worden.
  • Daarna vullen ouders het inschrijfformulier in. Deze gegevens zijn nodig voor de leerling administratie.
  • Tot slot worden er afspraken gemaakt over het wennen op onze school. De nieuwe leerkracht neemt hierover contact op met de ouders.

Informatieaanvraag