Medezeggenschapsraad

O.B.S.de Carrousel - Medezeggenschapsraad -

De MedezeggenschapsRaad is de officiële raadpleger van de school. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. Samen met de directeur bespreekt het onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school.

Wat doet de MR?

Zes keer per schooljaar bespreekt de MR met de directeur allerlei zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleiding. De directeur is geen onderdeel van de MR. Hij is wel (deels) bij de MR vergadering aanwezig voor toelichting op de ontwikkelingen en beleidstukken.

De MR heeft beleid samengesteld waarin u kunt lezen wat de MR doet.

Lees meer

In de MR zitten de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Looi al Houmadi (voorzitter)
  • Ayse Saridas
  • Cisca Fingscheidt

Personeelsgeleiding

  • Janine Selvius
  • Martijn Rooks

U kunt contact opnemen met de MR door middel van mr.obsdecarrousel@aves.nl