Medezeggenschapsraad

O.B.S.de Carrousel - Medezeggenschapsraad -

De MR is de vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten binnen onze school. Zij kan, indien nodig, overleggen met het bestuur van AVES en de directie van de Carrousel.Onze MR bestaat uit 5 mensen: 3 ouders en 2 leerkrachten. De directeur zit meestal bij de vergaderingen als adviseur. Er wordt zo'n 6 keer per jaar vergaderd.

  • voorzitter: Luui al Houmadi (ouder)
  • secretaris: vacature
  • leden: Marieke Wallinga-Schokker (leerkracht)
  • Edilson Carrido (ouder)
  • Ciska Fingscheidt (ouder)

Onze MR maakt deel uit van een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad voor de hele bestuur van Stichting AVES. De MR wordt op de hoogte gehouden van alle schoolontwikkelingen. Waar nodig geeft zij advies over de onderwerpen die school, kinderen, ouders en personeel aangaan. Bij sommige onderwerpen hebben de directie en het bestuur instemming nodig van de MR.

Klik hier voor het beleid van de MR