Kernwaarden

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: Ontmoeten, Uitdagen en Schitteren. Zichtbaar of ‘verstopt’, ze zijn continu aanwezig. Hoe?

Ontmoeten 

De deur staat open. Kom gerust binnen. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond. Wij gaan uit van diversiteit en wederzijds respect. In dialoog vinden wij elkaar. In dialoog leren we van elkaar. En in dialoog geven we uiting aan onze waarden en normen binnen onze samenleving.

We werken in combinatiegroepen. Afgestemd op de ontwikkeling en talenten van het kind laten we de lesstof van twee jaargroepen samenkomen, groepsdoorbrekend en op maat. Onze school is onderdeel van het KindCentrum. Samen dragen we de pedagogische visie van de ‘Vreedzame school’ uit, waarin burgerschapsvorming een essentiële plek heeft. Kinderen hebben een stem en gebruiken die voor hun eigen-, groeps- en schoolontwikkeling. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap. Hier op school, maar ook in hun eigen omgeving. We treffen ouders. Tijdens ouder-kindgesprekken en tussendoor. Ouders doen mee. Met activiteiten in en om de school. En ouders leren. Leren de school hoe ze naar hun kind kunnen kijken en leren zelf de onderwijstaal te begrijpen. Het team ontmoet elkaar in onderwijsopvatting, in uitvoering en natuurlijk bij de koffie.      

Uitdagen 

Wanneer ben je de beste versie van jezelf? Als je er mag zijn, als je goed in je vel zit en als je laat zien wat je kan. We hebben hoge verwachtingen. Van kinderen, van ouders en van onszelf. Kinderen ontdekken nieuwe werelden en werken met eigentijdse (digitale) materialen. Wij kijken naar de potentie van kinderen en prikkelen ze verder te gaan. Niet alleen bij rekenen, taal of lezen, maar ook op sociaal emotioneel en creatief gebied. Dat doen we planmatig en cyclisch. Wij nodigen ouders uit de schoolcultuur te omarmen. En wij dagen elkaar uit in nieuwsgierigheid. De vraag stellen leidt tot nieuwe inzichten. En nieuwe inzichten verbeteren ons onderwijs.    

Wij gaan uit van een levensbeschouwelijke ontwikkeling die kinderen kennis laat maken met verschillende geestelijke stromingen en kinderen laat nadenken over hun eigen kijkwijze op de wereld. ‘Lessen leren leven’ laat ons zien en spreken.

Schitteren  

Kinderen schitteren. Trots op wat ze bereiken. Trots op wie ze zijn. Kinderen laten op meerdere manieren zien wat ze hebben geleerd. Wij leggen dat vast; in portfolio en in de vitrine. Ouders schitteren. Trots op hun kind. Trots op hun inbreng in de school. Zij dragen dat uit. Want samen bouwen we aan één leergemeenschap. En wij schitteren. Trots op ons vakmanschap. Trots op wat we leren. Van elkaar, vanuit nieuwe inzichten en van de wereld.

Maar bovenal zijn wij trots op onze school: OBS de Carrousel.