OBS de Carrousel in een notendop

O.B.S.de Carrousel - OBS de Carrousel in een notendop -

Onze school is de wereld in het klein. Diversiteit is vanzelfsprekend. Verschillende nationaliteiten zitten bij elkaar in een groep. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond.  

Ons onderwijs kent een aantal belangrijke peilers. Een didactische aanpak volgens het model van Kansrijke combinatiegroepen, een gemeenschappelijke pedagogische aanpak met onze partners van het KindCentrum vanuit De Vreedzame School en levensbeschouwelijk onderwijs aan de hand van Lessen leren leven.

Op onze een school wordt een groot deel van de onderwijstijd gevuld met rekenen, taal en lezen. We werken met een continurooster. Daardoor is er sprake van extra lestijd. In vergelijking met de andere scholen betekent dat voor de kinderen van groep 1-2 twee middagen extra! Voor de kinderen uit groep 3-4 is er 1 middag per week extra onderwijstijd. Ook zij hebben alleen de woensdagmiddag vrij.

Het onderwijs wordt gegeven door 7 leerkrachten en een onderwijs assistent. Daarnaast is er een extra leerkracht die buiten de klas onderwijs geeft. Zorg of verrijking. En we hebben voor twee dagen in de week een intern begeleider die de zorg aan kinderen coordineert. Door de kleine groepen kunnen we veelal onderwijs / ondersteuning op maat bieden. In onze lokalen zitten tussen de 10 en 25 kinderen.

Tevens richten we ons onderwijs in volgens de nieuwe digitale ontwikkelingen. Onze school beschikt over de laatste digiborden (touchscreens) en voldoende ipads, die we flexibel inzetten. Ook onze methodes gaan met de tijd mee. Op die manier leren we onze kinderen hun weg te vinden in het digitale tijdperk.  

Kortom: Welkom, onze deur staat open