Hoe gaan we met elkaar om?

De Vreedzame school

De Vreedzame school is een methode die het actief burgerschap van kinderen stimuleert en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving vergroot.

Door kinderen een stem te geven krijgen ze inspraak op de ontwikkeling van de school, de groep en zichzelf in relatie tot de ander.

De methode werkt volgens zes blokken die elk schooljaar terugkomen. De blokken zijn:

- Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)

- Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

- Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

- Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)

- Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

- Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.  

Leerlingmediatoren

Op school (lees: binnen het KindCentrum) werken we met leerlingmediatoren. Kinderen uit de bovenbouw zijn opgeleid om tijdens de pauzes probleemsituaties op te lossen. Als u een kijkje neemt op het schoolplein ziet u ze meteen. Mediatoren dragen een groen hesje. Handig. Want zo weet elk kind wie die dag mediator is.

De mediatoren weten hoe ze een conflict moeten aanpakken. Ze hebben geleerd om te gaan met emoties, hoe elk kind zijn verhaal kan doen en hoe ze samen tot oplossingen kunnen komen.

Mediatoren zijn gekozen in de klas.

En als de mediatoren van groep 8 onze school verlaten leiden we nieuwe mediatoren op. Zo blijven kinderen de "regie" houden over het plein.