Hoe wordt ons onderwijs vormgegeven?

O.B.S.de Carrousel - Hoe wordt ons onderwijs vormgegeven? -

OBS de Carrousel is een school waar een groot deel van de onderwijstijd gevuld wordt met taal en lezen. Daarnaast biedt de school extra lestijd aan kinderen. Dit blijkt uit het gegeven, dat de kinderen van groep 1-2 de hele week naar school gaan, behalve op de woensdagmiddag. In vergelijking met de andere scholen betekent dat 2 middagen extra! Voor de kinderen uit groep 3-4 is er 1 middag per week extra onderwijstijd. Ook zij hebben alleen de woensdagmiddag vrij.

Bedenk daarbij, dat de school een continurooster hanteert, zodat de conclusie zou kunnen zijn, dat we u veel zorg uit handen nemen.

Het onderwijs wordt gegeven door 7 (zowel fulltime als parttime) leerkrachten. Daarnaast is er voor een dagdeel per week een intern begeleider beschikbaar die de zorg aan kinderen mede  coördineert. Tevens is er een leerkracht beschikbaar voor extra leertijd. Zorg of verrijking. Door de kleine groepen kunnen we veelal zorg op maat bieden. In onze lokalen zitten tussen de 10 en 25 kinderen.

Wat betreft het levensbeschouwelijk onderwijs kunnen er lessen worden verzorgd voor godsdienstige en islamitische  vorming  (1x per week). Steeds zullen hierbij dwarsverbanden worden gelegd tussen deze vormen van levensbeschouwelijk onderwijs. Helaas is op dit moment het aantal kinderen dat christelijk godsdienstonderwijs wil volgen te klein om een leerkracht in te zetten. Elk schooljaar kunnen ouders zich weer aanmelden voor dit extra aanbod. 

In de nabije toekomst wil de school nog meer ruimte bieden aan de inzet van de nieuwe media. Naast een flink aantal "gewone" computers beschikt de school over ipads, die heel flexibel in de diverse groepen kunnen worden ingezet. Zo worden ze gebruikt in de onderbouw voor het vergroten van de woordenschat. In de hoogste groepen wordt de apparatuur gebruikt bij de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

"Haal de wereld de school binnen"