Hoe wordt ons onderwijs vormgegeven?

O.B.S.de Carrousel - Hoe wordt ons onderwijs vormgegeven? -

OBS de Carrousel in een notendop:

Op onze een school wordt een groot deel van de onderwijstijd gevuld met rekenen, taal en lezen. Vanwege het continurooster voor alle kinderen biedt de school extra lestijd. In vergelijking met de andere scholen betekent dat voor de kinderen van groep 1-2 twee middagen extra! Voor de kinderen uit groep 3-4 is er 1 middag per week extra onderwijstijd. Ook zij hebben alleen de woensdagmiddag vrij.

Het onderwijs wordt gegeven door 7 (zowel fulltime als parttime) leerkrachten. Daarnaast is er twee dagen per week een intern begeleider beschikbaar die de zorg aan kinderen mede coördineert. Tevens is er een leerkracht beschikbaar voor extra leertijd. Zorg of verrijking. Door de kleine groepen kunnen we veelal onderwijs/zorg op maat bieden. In onze lokalen zitten tussen de 10 en 25 kinderen.

Ons onderwijs kent een aantal belangrijke peilers. Een didactische aanpak volgens het model van Kansrijke combinatiegroepen, een gemeenschappelijke pedagogische aanpak met onze partners van het KindCentrum vanuit De Vreedzame School en levensbeschouwelijk onderwijs aan de hand van Lessen leren leven.

Tevens richten we ons onderwijs in volgens de nieuwe digitale ontwikkelingen. Onze school beschikt over de laatste digiborden (touchscreens) en voldoende ipads, die we flexibel in kunnen zetten. Ook onze methodes gaan met de tijd mee. Op die manier leren we onze kinderen hun weg te vinden in het digitale tijdperk.  

"Welkom, onze deur staat open"