Leerlingraad

Vorig schooljaar zijn we gestart met een leerlingraad. De leerlingraad bestaat uit 4 leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. Van elke groep een leerling. Zij vertegenwoordigen hun groep.

Samen met de directeuren van de Koperwiek (Gea de Jong) en de Carrousel (Alex Blei) bespreekt de leerlingraad zes keer per jaar wat de leerlingen van de beide scholen belangrijk vinden.

De leerlingraad geeft advies, komt met ideeën en zorgt voor een terugkoppeling naar de groep.

Voor dit schooljaar zitten de volgende leerlingen in de leerlingraad:

  • Groep 5: Badr
  • Groep 6: Farah
  • Groep 7: Youssra
  • Groep 8: Riima

U kunt hieronder lezen wat de leerlingraad besproken heeft.

Lees meer

 

Uit de eerste leerlingraad van juni 2018 kwam het volgende naar voren:

  • Alle leerlingen vinden het belangrijk dat iedereen het goed naar zijn zin heeft op school.
  • Pesten wordt niet geaccepteerd.
  • Op het schoolplein missen de leerlingen variatie. Ze willen een aantrekkelijker plein. Juf Gea en meester Alex gaan samen met de kinderen nadenken over een goede invulling.

Vergaderingen

De eerste vergadering van de leerlingraad zit er op. dat was op dinsdag 8 oktober.

Riima en Youssra maakten een kort verslag. Lees hieronder hun verslag.

 

Hallo lieve ouders / verzorgers van ……………….

De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 hebben lang geleden gestemd wie bij de leerlingenraad mochten. De leerlingenraad houdt in wat kinderen nog meer zouden willen op hun school. Ze hebben daarom gestemd wie er bij de leerlingenraad mogen horen. Ze hebben naar elkaars ideeën geluisterd en hebben zo gestemd wat ze het beste idee vonden. De kinderen zijn uiteindelijk geworden: Youssra, Riima, Lissa, Farah, Nynke, Badr, Keano, Daniël en Yvan. Ze houden 1 keer in de 6 weken de leerlingenraad. De kinderen praten samen met Meester Alex en juf Gea over wat ze nog zouden kunnen regelen. Meester Alex en juf Gea zijn een soort van notulist (mensen die opschrijven wat de ideeën zijn) en ze zijn ook voorzitters (mensen die leiding hebben binnen een verenging in dit geval de leerlingenraad). Sommige klassen hebben een lijst gemaakt waar de kinderen hun ideeën kunnen opschrijven. Zo kunnen ze niet vergeten na 6 weken wat ze eigenlijk moesten zeggen.

We hopen dat jullie goed hebben begrepen wat het eigenlijk inhoudt .

Gemaakt door: Riima en  Youssra