Schooltijden

O.B.S.de Carrousel - Schooltijden -

Aantal uren onderwijs
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om per groep een minimum aantal uren onderwijs te verzorgen. In de groepen 1 t/m 8 moeten de kinderen tijdens hun schoolloopbaan ruim 7500 uur les krijgen . 

Vanaf 01-01-2013 werkt onze school met een continu rooster. Alle dagen duren voor de kinderen van 8.30 uur - 14.45 uur en de woensdag is van 8.30- 12.15 uur. Dit geldt voor alle groepen! Elke groep draait dezelfde dagindeling. D
at betekent, dat onze kinderen tijdens hun "Carrousel tijd" zo'n 500 uur extra onderwijs kunnen genieten ten opzichte van kinderen op andere scholen!

De dagindeling is dus als volgt: 

- Ochtend         08.30 - 12.00 uur
- Middag           12.45 - 14.45 uur

- Woensdag:     08.30 - 12.15 uur

In de groepen 5 t/m 8 kunnen de kinderen per week 45 minuten Islamitisch godsdienstonderwijs (IVO) volgen. Ouders moeten hun kind hiervoor aanmelden bij de directie.


 


Voor het vakantierooster kunt u onder het kopje "schoolvakantie" kijken,  of de schoolgids raadplegen.