Schooltijden

O.B.S.de Carrousel - Schooltijden -

Aantal uren onderwijs
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om per groep een minimum aantal uren onderwijs te verzorgen. In de groepen 1 t/m 8 moeten de kinderen tijdens hun schoolloopbaan ruim 7500 uur les krijgen. 

Vanaf 2013 werkt onze school met een continu rooster. Alle dagen duren voor de kinderen van 8.30 uur - 14.45 uur en de woensdag is van 8.30- 12.15 uur. Dit geldt voor alle groepen!

Elke groep draait dezelfde dagindeling. Dat betekent, dat onze kinderen tijdens hun "Carrousel tijd" zo'n 500 uur extra onderwijs kunnen genieten ten opzichte van kinderen op andere scholen!

De dagindeling is dus als volgt: 
- Ochtend:         08.30 - 12.00 uur
- Middag:           12.45 - 14.45 uur

Woensdag:        08.30 - 12.15 uur

Voor het vakantierooster kunt u onder het kopje "schoolvakantie" kijken,   of de schoolgids raadplegen.