Wat biedt OBS De Carrousel?

O.B.S.de Carrousel - Wat biedt OBS De Carrousel? -

In het oude centrum van Emmeloord werken we in een fonkelnieuw gebouw. In januari 2011 konden we hier starten. Naast het schoolgebouw staat een even prachtige gymzaal. Het gebouw delen we met een andere basisschool. Aan de andere kant wordt het schoolgebouw ingesloten door buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.  Op dit moment wordt er intensief gewerkt om binnen al deze voorzieningen afstemming te vinden in activiteiten en eventuele aanpak. We werken met een zogenaamd KindCentrum. Er is sprake van een gezamenlijke activiteitenkalender. Alle basisvoorzieningen op een oppervlakte van 100 bij 100 meter! Waar vind je dat nog meer......
De school ligt aan de Lijsterbesstraat en is gemakkelijk te bereiken.
Op dit moment is het leerlingenaantal een goede 50 kinderen, verdeeld over 4 lokalen, waardoor er per lokaal gemiddeld met zo'n 12  leerlingen wordt gewerkt. 
Het onderwijs wordt gegeven door 8 (zowel fulltime als parttime) leerkrachten. Daarnaast is er voor een dagdeel per week een intern begeleider beschikbaar die mede de zorg aan kinderen coördineert. Ook is er een leerkracht beschikbaar voor extra leertijd voor kinderen die dit nodgi hebben. In de vorm van zorg of verrijjking.
Wat betreft het levensbeschouwelijk onderwijs kunnen er lessen worden verzorgd voor godsdienstige en islamitische  vorming  (1x per week). Steeds zullen hierbij dwarsverbanden worden gelegd tussen deze vormen van levensbeschouwelijk onderwijs. Helaas is op dit moment het aantal kinderen dat christelijk godsdienstonderwijs wil volgen te klein om een leerkracht in te zetten. Elk schooljaar kunnen ouders zich weer aanmelden voor dit extra aanbod.

Zeker in de 4 laagste groepen draaien de kinderen een urenaantal, ver boven de landelijke norm. Vandaar de gelegenheid om vrije dagen op te nemen. Dit gebeurt alleen na overleg en met toestemming van de directie.