Algemeen

Een stukje historie

Op 1 februari 1944 ging de school als eerste openbare lagere school in Emmeloord van start.

In de barakken van Kamp Emmeloord II. Al vrij snel werd de school verplaatst naar de Moerasandijviestraat.

Koningin Juliana bezocht op 13 juli 1951 de school, die vanaf dat moment OBS de Koningin Juliana ging heten.

In januari 2011 werd er gestart in een fonkelnieuw gebouw aan de Lijsterbesstraat, nog steeds onder de naam OBS Koningin Juliana.

Maar op 20 maart 2013 kwam een volgende stap tot stand:  De naam OBS Koningin Juliana verdween.

Vanaf die datum heten we OBS de Carrousel.

Gebouw en buurt

Onze school ziet er prachtig uit. Zowel van binnen als van buiten. Wij zijn niet de enige bewoner van het gebouw. Samen met cbs De Koperwiek maken we er gebruik van.

Naast ons gebouw is de peuterspeelzaal Startpunt en de kinderopvang Flevoland. Zo is het plaatje voor een “dagarrangement” bijna compleet. En dat op een paar honderd vierkante meter! 

Onze school staat in het centrum van Emmeloord, waardoor er in onze schoolomgeving altijd sprake is van een drukke verkeerssituatie. Dat vraagt om extra oplettendheid.

Beide scholen hebben nagedacht over verbeteringen in de verkeersstromen. Dankzij deze extra aandacht voor de veiligheid verdiende de school het verkeersveiligheidslabel.

Een veilige verkeerssituatie wordt in sterke mate beïnvloed door het verkeersgedrag van de brengende en halende ouders. We rekenen dan ook op alle medewerking van onze ouders.

Grootte van de school

Het aantal leerlingen is momenteel 62 (01-09-2018). Hierdoor kunnen we werken met kleine (combinatie-) groepen. Dat zijn vier combinatiegroepen, te weten groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Als bijkomend voordeel is dat we, gerekend naar het aantal kinderen, ruim in ons personeel zitten. Daardoor kunnen we de kinderen extra ondersteuning bieden.

Mede door het kleine aantal leerlingen is aanmelden geen enkel probleem.

KindCentrum

Vanaf januari 2015 is het KindCentrum een feit. Vier partners die met elkaar de intentie uitspreken om gezamenlijk een passend aanbod te realiseren van kinderen van 0 tot 12 jaar.

De partners zijn:

- Peuterspeelzaal Startpunt (voorheen SPN)

- Stichting Kinderopvang Flevoland

- cbs De Koperwiek

- OBS de Carrousel

Met als ambitie een hoogwaardige kwaliteit te bieden en een doorgaande te ontwikkelen.

Dat resulteerde in het schooljaar 2017-2018 dat we als eerste kindcentrum in de polder het certificaat kregen voor Vreedzaam Kindcentrum. Een prachtige waardering!